ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
กิจกรรมเปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 4 ภายใต้โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 4 ภายใต้โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติ โดยนายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี โดยมีนายไกร ศรจอนกุล หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ ขอขอบคุณ พ.ท.วุฒิศักดิ์ สุขยฤกษ์ รอง ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. พร้อมคณะนายทหารของ พัน.ช.คมศ.พล.ช. พ.ท.บัญชา เผือกเทศ กรมพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวง ศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง ท่านปลัดอวุโสเมืองราชบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้แทนศูนย์ศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขาชะงุ้ม ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินราชบุรี ผู้แทนสำนักกำกับกิจการพลังงานเขต 10 ราชบุรี ผู้แทนบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ผู้แทนบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม พลังงานจังหวัดราชบุรี พลังงานจังหวัดสมุทรสาคร พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พลังงานจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร หน่วยงานที่มาร่วมจัดแสดง สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพร่วม) วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จ.ราชบุรี อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเนอร์จีเวิร์ล ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี บริษัท มัลติโค กรีน เทคโนโลยี จำกัด สวนธนพร วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวทุ่งหนองโรงพัฒนา วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวสระพัฒนา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพตำบลจอมบึง วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าผ้าตะกร้าสานและการเกษตรบ้านหนองไผ่ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านลาดบัวขาว วิสาหกิจทำเห็ดปลูกผักหลากชนิด วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเครือข่ายขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมและลงทะเบียน จำนวน 325 ท่าน วันที่ 25 มกราคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537