ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน
share facebook
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำแผนพลังงานชุมชน โดยการนำของ คุณปณต สังข์สมบูรณ์ พลังงานจังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดพังงา ในการนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 75 ท่าน โดยมีเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นศ.)ให้การต้อนรับ พร้อมให้ความรู้แก่คณะฯ วันที่ 24 มกราคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537