ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน
share facebook
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง นำคณะอาสาสมัครชุมชนพนมวังก์ อำเภอควนขนุ น จังหวัดพัทลุง เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 50 ท่าน โดยมี คุณวันดี สุชัย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับคณะฯ และนายภูวนาท รัตนบุรี บรรยายให้ความรู้เรื่อง จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับคณะฯ วันที่ 22 มกราคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537