อบรมผลิตไบโอดีเซลชุมชนและวิธีการใช้งาน รุ่นที่ 1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปีงบประมาณ 2561
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม)อบรมผลิตไบโอดีเซลชุมชนและวิธีการใช้งาน รุ่นที่ 1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัด คุณสุรเดช เหลาพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ดร.วิรุณ โมนะตระกูล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ทฤษฎีขั้นพื้นฐานของไบโอดีเซลและการใช้งาน" ในการอบรมในครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 37 คน ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537