ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำคณะผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบสับปะรด ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบฯ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 45 ท่าน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน โดยนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ พร้อมให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537