นิทรรศการ องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561
share facebook
นายสำราญ ปทุมานนท์ ผถผ. ติดตามผลการดำเนินงานการใช้เทคโนโลยีพลังงาน ณ วิสาหกิจชุมชน
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรจอมแจ้ง อ.เมือง จ.หนองคาย
- กลุ่มแคบหมูอิ่มสุข อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี และ
วันที่ 18 มกราคม 2561 เข้าร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการ องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537