ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
มหกรรม “รวมพล คนรักษ์พลังงาน” ปีที่ 4
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดมหกรรม "รวมพล คนรักษ์พลังงาน” ปีที่ 4 ภายใต้ การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในรูปของการจัดนิทรรศการประจำปี ของศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ชุนชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น โดยมีนายทศพร จันทรประวัติ นายอำเภอทุ่งสง ประธานเปิดงาน และนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายสำราญ ปทุมานนท์ ผอ.สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารสถานศึกษา, พลังงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี,จังตรัง, นครศรีธรรมราช,พัทลุง, หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 2,8 นักเรียน นักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐเอกชน ร่วมถึงการจัดบูธของวิสาหกิจชุมชน โรงเรียน หน่วยงานราชการเข้าร่วมจัดบูธ และมีการแสดงจินตลีลา จากโรงเรียนนาฎศิลป์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมการประกาศผลรางวัลและมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) มีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวจำนวน 210 ท่าน วันที่ 11 มกราคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537