พพ. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "ขบวนการพิทักษ์พลังงาน"
share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน "ขบวนการพิทักษ์พลังงาน" ตอน ผจญภัยปีรามิด โดยมี นายพงษ์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคด้านพลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537