งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
share facebook
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
พอ.สว. ณโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลฯ พร้อมนี้ได้ได้เดิน ชมบูธหน่วยงานต่างๆที่มาให้บริการพร้อมสาธิต การทำอาหารจากเตาชีวมวล ของศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบล เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537