สัมมนา "Workshop การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ระยะเวลา 5 ปี"
share facebook
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดสัมมนา Workshop การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ระยะเวลา 5 ปี โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พพ. เข้าร่วมการ Workshop ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ครอบคลุม และมีประโยชน์ ในการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ เป็นอย่างมาก การ Workshop ดังกล่าวได้จัด ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 (พพ.) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537