DEDE 65th Anniversary “Fit Firm Fin”
share facebook
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม DEDE 65th Anniversary "Fit Firm Fin” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา พพ. ครบรอบ 65 ปี มีการจับรางวัล เล่นเกมส์ตอบคำถาม และการแข่งกีฬา โดยแบ่งข้าราชการ เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานต่าง ๆ ออกเป็น 4 สี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากร อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย

นอกจากนี้ อธิบดี พพ.ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้ว่า นอกจากจะเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแล้ว การแสดงพลังของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากร พพ. จะสามารถช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น เมื่อบ่ายวันที่ 5 มกราคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537