ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานในครัวเรือนและพลังงานทางเลือก
share facebook
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ที่1 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง จัดทำ"โครงการเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา" ประจำปี 2560 เพื่อให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานในครัวเรือนและพลังงานทางเลือก ณ ห้องลีลาวดี แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ในการนี้ จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีฯ)นายธนวัฒน์ ประดู่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 ท่าน วันที่ 27 ธันวาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537