“บางกระทุ่มโมเดล”
share facebook
กระทรวงพลังงาน ยันส่งเสริมระบบอบแห้งแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง ชู "บางกระทุ่มโมเดล”สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 9.72 ล้านบาทต่อปี นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมปลัดกระทรวงพลังงาน นายธรรมยศ ศรีช่วย และคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ สำหรับชุมชนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์บางกะทุ่มโมเดล 2 อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า "กิจการกล้วยตากพาราโบลาโดม ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมระดับโลกที่มีการส่งออก สามารถทำรายได้ได้มากกว่าปีละ 200 ล้านบาท กระทรวงพลังงานเล็งเห็นถึงความสำคัญในการการส่งเสริมชุมชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภาคการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยศิลปกร และชุมชนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นรูปแบบของประชารัฐที่เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง โดยกระทรวงพลังงานจะพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ในหลายรูปแบบที่เหมาะสมและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537