อพพ. นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พพ. ลงพื้นที่ เยี่ยมชม บริษัท อยุธยาพลังงานสะอาด จำกัด
share facebook
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พพ. ลงพื้นที่ เยี่ยมชม บริษัท อยุธยาพลังงานสะอาด จำกัด ต.กะทุ่ม อ.มหาราช จ.อยุธยา โดยมีนายชัยธัช สถิตนันทเดชา กรรมการผู้จัดการ บจก.อยุธยาพลังงานสะอาด ให้การต้อนรับ บริษัท อยุธยาพลังงานสะอาด จำกัด หรือ ACECO ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จากการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันด้วยความร้อน (เทคโนโลยีไพโรไลซิส)โดยการนำขยะประเภทพลาสติกที่ผ่านการคัดแยก จำนวน 34.3 ตันต่อวัน จากบ่อฝังกลบขยะชุมชนขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และบ่อฝังกลบขยะเอกชน นำไปแปรรูปเป็นน้ำมันที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับน้ำมันดีเซลในปริมาณ 24,000 ลิตรต่อวัน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า ขนาด 3.0 เมกะวัตต์ และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด 2.8 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้านในชุมชนในการคัดแยกขยะเพื่อนำมาขายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว โดยโรงไฟฟ้าจะรับซื้อโดยตรงจากครัวเรือน หรือชุมชน สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะของชุมชน ได้ประมาณ 66,000 บาทต่อปี นับเป็นโครงการโรงไฟฟ้าต้นแบบที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดด้วยเทคโนโลยีทางเลือกอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537