ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. เปิดตัว Gif File “Happiness Season Greeting” from DEDE
share facebook
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในการเปิด กิจกรรม Kick Off Gif File "Happiness Season Greeting” from DEDE ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจจำนวนมาก ณ ลานหน้าสโมสร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537