นิทรรศการในงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ (scouts go solar) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์ พพ. ร่วมจัดนิทรรศการในงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์(scouts go solar) เทิดพระเกียรติเจ้าฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์ จัดโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมชมนิทรรศการ ประมาณ 1,000 คน เมื่อวันที่ 11-15 ธันวาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537