ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การอบรมให้ความรู้แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
share facebook
วันนี้ 8 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ถ่ายทอดองความรู้ในด้านต่างกองการตรวจสอบการออกแบเช่น กฏหมายอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวขข้องกับการใช้อาคาร การออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และแนะนำการใช้วานโปรแกรมระบบฐานข้อมูล BEC ให้แก่ผู้ร่วมอบรมในครั้งนี้

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537