"โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านสนองปณิธานแม่ของแผ่นดินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"
share facebook
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยการนำของ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช นำเยาวชนในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพังงา ภายใต้ "โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านสนองปณิธานแม่ของแผ่นดินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) มี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ)ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 ธันวามคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537