โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดสันติวนาราม
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าชี้แจงโครงการรายละเอียด แผนขั้นตอนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดสันติวนาราม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมรับฟัง 44 รูป และประชาชน 7 คน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537