ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
เยี่ยมชมโครงการพลังงานพื้นที่ภาคใต้
share facebook
นายยงยุทธ จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลา โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้การต้อนรับ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์ฯ ที่มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้ดำเนินการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา วิสาหกิชุมชน และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัสงขลา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537