ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
ก. พลังงาน เตรียมดัน CBG ช่วยเสริมพลังงานไทยอย่างยั่งยืน
share facebook
นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิด "โครงการส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัด (CBG) ในสถานประกอบการที่มีระบบผลิตก๊าซชีวภาพ” ซึ่งเป็น 1 ใน 5 โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยดำเนินการผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ บริษัท เกษตรลุ่มน้ำ จำกัด ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537