โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีฯ)ประชุมสัมมนา(ครั้ง1)เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานฯการถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดย รองฯผกก.ตชด.41 (พตท.สุนทร จิรวัฒนผลิน)ให้เกียรติเป็นประธาน มีข้าราชการตำรวจ และแม่บ้าน ตชด.414,พลังงานจังหวัดชุมพร,รถโมบายน์ของสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 61ท่าน วันที่ 29 พฤษศจิกายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537