โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน
share facebook
 

โครงการสนับสนุนการใช้งานพลังงานทดแทนในภาคความร้อน
 
ประกาศรับสมัครโครงการฯ รอบที่ 3
 
ประกาศรับสมัครโครงการฯ รอบที่ 2 
- ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก
- รายละเอียดการสมัครสำหรับผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน
- รายละเอียดโครงการฯ (สำหรับผู้กลุ่มผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน หน้า 1)
- รายละเอียดโครงการฯ (สำหรับผู้กลุ่มผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน หน้า 2)
- ใบสมัครโครงการฯ (สำหรับกลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน)
- รายละเอียดการสมัครสำหรับผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน
- รายละเอียดโครงการฯ (สำหรับกลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน หน้า 1)
- รายละเอียดโครงการฯ (สำหรับกลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน หน้า 2)
- ใบสมัครโครงการฯ (สำหรับกลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน )
 
ประกาศรับสมัครโครงการฯ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537