ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
share facebook

ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีฯ)ประชุมสัมนา(ครั้ง1)โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ รพ.สต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ มีผู้บริหารฯและ อสม.เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 84 ท่าน ในการนี้ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเวียงสระ ให้เกียรติเป็นประธาน วันที่ 27 พฤษศจิกายน 2560


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537