ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน
share facebook
ศบ.9 (นครศรีฯ) เข้าประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนิน โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดราชบุรณะ(อารามหลวง)อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ในการนี้ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร(คุณวรรณี แก้วมณี)และพลังงานจังหวัดชุมพร(คุณทองรัตน์ วรรณนุช)ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย
มีพระภิกษุ/สามเณร เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 รูปและกรรมการฯวัด จำนวน 18 ท่าน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537