การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาเครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม (DEEP FAT FRYER)
share facebook
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาเครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม (DEEP FAT FRYER) เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฏกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 โดยมี ผศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ และ นายโกศัย เกียรติกูลานุสรณ์ (วิศวกรโครงการ) เป็นผู้บรรยาย นำเสนอรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม พร้อมทั้งนำเสนอผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน ผลการวิเคราะห์เกณฑ์ค่าประสิทธิภาพพลังงาน และการจัดทำต้นร่างกฏกระทรวงฯ ต้นร่างประกาศกระทรวง และต้นร่างมาตรฐาน ณ ห้องราชา 1 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ้นพาเลซ ป้อมปราบฯ เมื่อวัน 22 พฤศจิกายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537