ติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาสำรวจศักยภาพความเหมาะสมการใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานและอนุรักษ์พลังงานสำหรับตลาดสด
share facebook
ผถผ. พร้อมด้วย หศบ.1(จ.ปทุมธานี)และ หศบ.5 (จ.ขอนแก่น)ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาสำรวจศักยภาพความเหมาะสมการใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานและอนุรักษ์พลังงานสำหรับตลาดสด ณ ตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 และได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดการใช้เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด ปี 2554 ณ กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองโข่ย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537