สัมมนาสถานประกอบการนำร่องพัฒนาระบบ ISO 50001
share facebook
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แทนฝ่ายบริหารด้านพลังงาน (EnMR) โครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)” เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ของผู้แทนฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน โดยมีผู้แทนสถานประกอบการนำร่องพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) จำนวน 50 แห่ง เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537