นิทรรศการ สาธิต เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ครั้งที่ 1) ในโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน
share facebook
ศบ.4 (จ.หนองคาย) เข้าดำเนินการชี้แจงโครงการ จัดนิทรรศการ สาธิต เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ครั้งที่ 1) ในโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดสว่างอุทิศ(ปากคาด) ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ โดยมีผู้แทนจาก สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬและหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมเป็นเกียรติ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 66 คน พระภิกษุสงฆ์ 2 รูป เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537