งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ ศักยภาพการใช้และประยุกต์น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย
share facebook

นายพิชิต ทวีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน ผู้แทนรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (นายหร่อหยา จันทรัตนา) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ ศักยภาพการใช้และประยุกต์น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจ วิเคราะข้อมูลพร้อมเนอแนวทาง/แผนการส่งเสริมการใช้ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ จากผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ รร.เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้ทราบข้อมูลศักยภาพในการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของประเทศรูปแบบการประยกต์ใช้งานและความเหมาะสมในการใช้งานรวมถึงแนวทางและการส่งเสริมการใช้งานระบบตามกลุ่มเป้าหมายภายในประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่สนใจลงทุนใช้งานระบบดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖๐


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537