การเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ได้รับเชิญจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนก่น ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอานามัยและความปลอดภัย จำนวน 140 คน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงทางด้านพลังงานจึงได้เชิญ นายเปลี่ยน วาทโยธา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นอาจารย์พิเศษในหัวข้อ การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และโซล่าเซลล์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537