รัฐบาลไทยโดยกระทรวงพลังงาน เปิดประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย (AMER) ระดมวิสัยทัศน์หาทางออกสถานการณ์พลังงาน ด้านน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และทางเลือกพลังงานทดแทนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน
share facebook
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย (Asian Ministerial Energy Roundtable : AMER) ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วม
ทั้งนี้ ภายในการประชุม AMER มีการหารือร่วมกันระหว่างชาติสมาชิกกว่า 36 ประเทศผู้ซื้อและผู้ขายพลังงาน อาทิ ประเทศจีน ญี่ปุ่น UAE กาตาร์ อินเดีย มาเลเซีย ซาอุดิอาระเบีย รวมทั้งผู้นำองค์กรด้านพลังงานระหว่างประเทศกว่า 20 องค์กร อาทิ ADB, IEA ENERGY CHARTER เป็นต้น
โดยมีประเด็นการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคตด้านการจัดหาความต้องการพลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงพลังงาน ใน 3 หัวข้อที่สำคัญได้แก่ ตลาดน้ำมัน (Oil Market) ด้านก๊าซธรรมชาติ (Gas Market) และด้านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงานสู่ทางเลือกพลังงานทดแทน ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537