เสวนา SMEs DEDE 4.0 ครั้งที่ 4 "ลงทุนอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน"
share facebook
ศบ.1 (จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมออกบูธกิจกรรมแสดงเทคโนโลยีชุดหลอดประหยัดพลังงาน และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเสวนา SMEs DEDE 4.0 ครั้งที่ 4 ลงทุนอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน วิทยากรร่วมเสวนา น.ส.เฉลยวิทย์ ชัยจักร ตำแหน่งนักวิชาการพลังงาน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้ประกอบการ SME หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 200 คน เมือวันที่ 20 ต.ค. 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537