นิทรรศการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ร่วมจัดนิทรรศการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน กับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537