ประชุม "Renewable Energy Data Explorer"
share facebook
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง Renewable Energy Data Explorer โดยมีผู้แทนจาก สวค. สพส. กผ. USAID และ National Renewable Energy Laboratory (NREL) เข้าร่วมประชุม โดย Renewable Energy Data Explorer เป็นเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาจาก USAID และ (NREL) เพื่อใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของพลังงานทดแทนแต่ละประเภท ทั้งนี้เครื่องมือดังกล่าว ยังเป็นลักษณะ Web-based tool ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านพลังงานทดแทนจำนวน 16 ประเทศ คิอ ไทย สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ กานา อินเดีย คาซักสถาน เคนยา แม็กซีโก เนปาล ปากีสถาน อินโดนิเซีย และ ฟิลิปินส์ ซึ่งข้อมูลของแต่ละประเทศที่กล่าวมาแล้วนั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่บุคลากรของ พพ. นำมาประยุคต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชุม ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 พพ. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537