ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
“โครงการ อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ดำเนินการอย่างไรให้ประสบควาทสำเร็จและต่อเนื่อง ยั่งยืน”
share facebook
วันนี้ 3 ต.ค. 2560 ณ ร.ร พูลแมน จี สีลม กรุงเทพฯ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนาสรุปผลการติดตามความยั่งยืน ความต่อเนื่อง โครงการที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards พร้อมเสวนาในหัวข้อ "โครงการ อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ดำเนินการอย่างไรให้ประสบควาทสำเร็จและต่อเนื่อง ยั่งยืน” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards และAEAN Energy Awards ในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัล เช่น ประเภทโรงงาน ประเภทอาคาร ประเภทพลังงานทดแทน และประเภทผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เป็นผู้ร่วมเสวนา ซึ่งได้มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537