ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
ส่งมอบงานปลัดกระทรวงพลังงาน
share facebook

อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามในหนังสือเพื่อส่งมอบงานให้กับนายธรรมยศ ศรีช่วย ว่าที่ปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ ที่จะเริ่มเข้ารับหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป และกล่าวอำลาตำแหน่ง โดยมีผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้ง กฟผ. ปตท. และข้าราชการกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537