นิทรรศการในงาน "18 ปี รูปธรรมตามรอยพ่อวิถีพอเพียง ตำบลทุ่งสง"
share facebook
ศบ.9(จ.นครศรีธรรมราช)
เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการในงาน "18 ปี รูปธรรมตามรอยพ่อวิถีพอเพียง ตำบลทุ่งสง"
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง(ซึ่งเป็นตำบลต้นแบบการดำเนินงานด้านพลังงานในระดับประเทศ) อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(ท่าน ดนัย เจียมวิเศษสุข) เป็นประธานเปิดงาน และ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
(นายวิธี สุภาพ) กล่าวรายงาน และ ดร.กันตพงศ์ คงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก กล่าวต้อนรับ ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537