ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
บริการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสานน้ำโขง
share facebook
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ให้บริการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน กับ วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสานน้ำโขง(โดยคุณจักรินทร์ โพธิ์พรม) อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ได้นำผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง มาอบในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก(Green House) วันที่ 20 กันยายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537