ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “Asia Power Week 2017”
share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลัง ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Asia Power Week 2017 งานประชุม สัมมนา และนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมพลังงานระดับแนวหน้าของเอเชีย โดยนำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 และแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558–2579 ไปร่วมจัดแสดงให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชมและสอบถามข้อมูล ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากพลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการเปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537