นิทรรศการ โครงการ"วันวิชาการ ประจำปี 2560"
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ"วันวิชาการ ประจำปี 2560" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน
ได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆทั้งด้านวิชาการ และด้านการแสดง,การจัดโชว์ผลงาน และอื่นๆ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ต.ปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 903 คน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537