เตรียมความพร้อมสถานที่ และอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อรองรับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
share facebook
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) เตรียมความพร้อมทำความสะอาดสถานที่ และอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรองรับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 42คน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537