ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต
share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ดำเนินงานโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีมหาวิทยาลัยรังสิต (ที่ปรึกษา) เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดฯ มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป รวมจำนวน 52 คน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537