ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
การอบรมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนแก่ครู กศน.
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการจัดการอบรมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนแก่ครู กศน. ภายใต้โครงการสร้างกระบวนความคิดในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนและพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน(Energy for life) ในหัวข้อการจัดทำตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์(อย่างง่าย) วันที่ 5-6 กันยายน 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก กศน. 7 อำเภอ จำนวน 60 คน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537