สรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้งโซล่าร์รูฟเสรี
share facebook
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ป์นประธานเปิดประชุม สรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้งโซล่าร์รูฟเสรี โดยได้กล่าวถึงโครงการในขณะเปิดงานว่า ในปัจจุบัน การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเป็นหลัก มาเป็นการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้สูงขึ้นตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าขอประเทศไทย ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย โดยปัจจุบันมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟ้าแล้วประมาณ 3,000 เมกะวัตต์ จากเป้าหมาย 6,000 เมกะวัตต์ในปี 2579 ตามแผน AEDP2015 อีกทั้ง ในปัจจุบันประชาชนมีทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า "โซล่าร์รูฟท็อป” ในการผลิตไฟฟ้าใช้เองจากหลังคาบ้านเรือน อาคาร หรือโรงงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้า และแนวโน้มดังกล่าวดูจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันนี้ 4 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537