กิจกรรม “Kick Off ประกาศ ค่านิยม พพ."
share facebook

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม "Kick Off ประกาศ ค่านิยม พพ.” โดยมีการมอบรางวัลให้กับผู้ร่วมประกวดการออกแบบโลโก้ และผู้ร่วมสนุกผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น ณ บริเวณลานสนามหญ้าหน้าอาคาร 7 ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พพ. ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อต้องการให้บุคลากรภายใน พพ. ได้มีส่วนร่วมในการสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน ที่บุคลากรทุกคนในองค์กรพึงมี และเป็นแนวทางการบริหารราชการที่ดี
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. กล่าวว่า "เรื่องค่านิยมต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกสำนักในองค์กรในการระดมความคิดให้เห็นครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติในการทำงานที่เป็นเลิศ มิติการทำงานที่ต้องบูรณาการร่วมกัน และการต่อต้านคอรัปชั่น ต้องมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นค่านิยมที่สำคัญ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าค่านิยมที่เกิดขึ้นในวันนี้จะถูกนำมาใช้ นำมาปฏิบัติในการทำงานเพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนของ พพ. ต่อไป” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537