ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
นิทรรศการ สาธิตการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมจัดนิทรรศการ สาธิตการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และบรรยายความรู้ด้านพลังงานฯ โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจด้านการอนุรักษ์และพลังงานทดแทน ณ โรงเรียนพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 210 คน วันที่ 29 สิงหาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537