ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านเรินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานฯจำนวน 450 คน วันที่ 29 สิงหาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537