ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. จัดงาน"มหกรรมพลังงาน เชียงใหม่ 4.0"
share facebook
นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดกิจกรรม "มหกรรมพลังงาน เชียงใหม่ 4.0" จัดขึ้น ณ สำนักงาน อบต. แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายเสน่ห์ สุภาษิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ให้การต้อนรับภายในงานมีการจัดแสดงฐานเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงผลงานต่าง ๆ อาทิ เตามหาเศรษฐี เตาเผาผลิตถ่าน เตาแก๊สชีวมวล หม้อก๋วยเตี๋ยวประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีวิสาหกิจชุมชนนำสินค้ามาร่วมแสดงและจำหน่ายจำนวนมาก อาทิ กลุ่มแปรรูปและจำหน่ายส่งออกผลผลิตทางการเกษตรบ้านหัวฝาย วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเปาเพาะเห็ด วิสาหกิจชุมชนบ้านดอยยาวจำหน่ายผักปลอดสารพิษ ร้านค้าจากวิสาหกิจ ร้านค้าประชารัฐ เป็นต้น นับเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ไปยังกลุ่มภาคสังคม และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนกระจายลงสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และ Energy 4.0 ของกระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537