ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุง ซ่อมแซม เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
share facebook
หศบ.4 (จ.หนองคาย) พร้อม เจ้าหน้าที่ศูนยฯและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุง ซ่อมแซม เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อรองรับการมาใช้บริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างควา มเชื่อมั่นในการนำวัตถุดิบมาใช้งาน ภายในศูนย์บริการฯ ต่อไป วันที่ 25 สิงหาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537